Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης   
A- A A+

Ερευνητικοί Πλόες

Πρόταση 3: ΦΙΛΙΚΟ


Πρόταση 3: ΦΙΛΙΚΟ

Φιλία και Πλαγκτό στο Θερμαϊκό κόλπο 

Πότε: Απρίλιος 2022
Πού: Θερμαϊκός Κόλπος
Τι: Δειγματοληψίες για τη συλλογή δειγμάτων νερού, φυτοπλαγκτού και ζωοπλαγκτού
Ποιος: Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στο πλαίσιο της δράσης "ΦΙΛΙΚΟ" που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα RePhil, το Ε/Σ ΦΙΛΙΑ αξιοποιήθηκε για τη συλλογή δειγμάτων νερού και πλαγκτού στον εσωτερικό Θερμαϊκό κόλπο.

Στόχος των ερευνητικών πλοών της δράσης ήταν η συλλογή δειγμάτων όλων των συνθετικών του πλαγκτικού τροφικού πλέγματος ώστε να αναγνωριστούν οι πρωταγωνιστές και οι δυνάμεις που καθορίζουν την λειτουργία του στο Θερμαϊκό κόλπο.

Οι νέοι ερευνητές και φοιτητές από το Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης που συμμετείχαν στις δειγματοληψίες του "ΦΙΛΙΚΟ" είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν με καθηγητές, ερευνητές και τεχνικό προσωπικό και να αποκτήσουν εμπειρία στη διαδικασία δειγματοληψιών πλαγκτού και νερού καθώς και παρατήρησης ζωντανών δειγμάτων επί του ερευνητικού σκάφους.

Κατά τη διάρκεια των δειγματοληψίων συλλέχθηκαν δείγματα με δειγματολήπτες Niskin για την ανάλυση των θρεπτικών, και την ανάλυση των φυτοπλαγκτικών οργανσιμών, δείγματα για την ανάλυση μικροζωοπλαγκτού με δίχτυ πλαγκτού που έχει άνοιγμα ματιού 50 μm, και δείγματα για την ανάλυση μεσοζωοπλαγκτού, με δίχτυ WP2 που έχει άνοιγμα ματιού 200 μm.

Η πραγματοποίηση δειγματοληψιών στο εσωτερικό τμήμα του Θερμαϊκού κόλπου θα επιτρέψει α. τη συγκριτική μελέτη της δομής του τροφικού πλέγματος στα δύο τμήματα του κόλπου (παραλιακό μέτωπο και εσωτερικός Θερμαϊκός κόλπος), β. να εκτιμηθεί αν η κοινωνία του μικροζωοπλαγκτού κυριαρχεί έναντι του μεσοζωοπλαγκτού και γ. να εκτιμηθεί αν τα εισβολικά είδη Οithona davisae και Pseudiaptomus marinus που έχουν καταγραφεί σε παραλιακό σταθμό στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης έχουν επεκτείνει την κατανομή και στα βαθύτερα νερά στον εσωτερικό Θερμαϊκό.

Στο Εργαστήριο, θα πραγματοποιηθεί ανάλυση θρεπτικών στα δείγματα νερού, αναγνώριση και εκτίμηση της αφθονίας των δειγμάτων φυτοπλαγκτού, μικροζωοπλαγκτού και μεσοζωοπλαγκτού.

Η ολοκληρωμένη ερευνητική προσέγγιση όλων των συνθετικών του πλαγκτικού τροφικού πλέγματος στο θαλάσσιο οικοσύστημα του Θερμαϊκού κόλπου, θα επιτρέψει την αναγνώριση των πρωταγωνιστών και των δυνάμεων που οδηγούν στις επαναλαμβανόμενες ερυθρές παλίρροιες, φυτοπλαγκτικές ανθίσεις και πληθυσμιακές εκρήξεις ζελατινωδών οργανισμών.

Τα πρωτογενή δεδομένα που θα προκύψουν θα συμβάλουν στον τομέα της αστικής θαλάσσιας οικολογίας.