Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης   
A- A A+
Καθ. Μανώλης Σαμουηλίδης

Καθ. Μανώλης Σαμουηλίδης

Επιστημονικός Υπεύθυνος ΕΜΠ - Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός, Καθηγητής, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (ΕΜΠ)
Συντονιστής ΕΜΠ, Συντονιστής ΠΕ1, ΠΕ3 & ΠΕ6

Πακέτα Εργασίας / Παραδοτέα: ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6 / Π1.1, Π1.2, Π1.3, Π1.4, Π2.1, Π2.2, Π3.1, Π4.1, Π4.2, Π4.3, Π5.1, Π5.2, Π5.3, Π6.1, Π6.2, Π6.3, Π6.4

Άλλες πληροφορίες

- Πτυχίο Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1980).
- Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Γλασκώβης, Σχολή Ναυπηγικής και Ωκεάνιας Μηχανικής (1984)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Αντοχή Πλοίου, Ταλαντώσεις Γάστρας και Κατασκευαστικών Στοιχείων Πλοίου.

Ερευνητική εμπειρία:

Επιστημονικός υπεύθυνος ερευνητικών προγραμμάτων που έχουν χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς. Υπεύθυνος για την εκτέλεση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το 3ο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Ερευνητής ή κύριος ερευνητής σε προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή ένωση και εθνικούς φορείς. Μέλος Διοικητικών Συμβουλίων και οργάνων διοίκησης και επιτροπών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο στον τομέα της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Μέλος της εκδοτικής επιτροπής διεθνών και εθνικών επιστημονικών περιοδικών. Συγγραφέας πληθώρας επιστημονικών εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με κριτές.

Επιλεγμένες πρόσφατες επιστημονικές δημοσιεύσεις

Marinatos, N.G. & Samuelides, M.S. (2015). Towards a unified methodology for the simulation of rupture in collision and grounding of ships. Marine Structures 42 : 1-32.

Samuelides, M.S. (2014). Recent Advances and Future Trends in Structural Crashworthiness of Ship Structures (keynote lecture). In Proceedings of the 7th International Conference of Thin Walled Structures 2014, Busan, Korea.

Koukounas, D. & Samuelides, M.S. (2013). Residual Strength of Ship's Hull. In Proceedings of PRADS 2013, Changown, Korea.

Souliotis, C. & Samuelides, M.S. (2013). Loading on stranded ships. In Proceedings of 6th Conference of Collision and Grounding of Ships and Offshore, Trondheim, Norway.

Pollalis, C. & Samuelides, M.S. (2013). Ultimate strength of damaged hulls. In Proceedings of 6th Conference of Collision and Grounding of Ships and Offshore, Trondheim, Norway.

Marinatos, N.G. & Samuelides, M.S. (2013). Material modeling for finite element simulation of ship impacts. In Proceedings of MARSTRUCT 2013, Espoo, Finland.

J.H Kim, C.K Kim, J.K Paik, G.M. Katsaounis and M.S. Samuelides (2012). Development of Interface Program for Interaction between Actions and Action Effects Subject to Fire”, The Royal Institution of Naval Architects, RINA, Proceedings of the International Conference Ship & Offshore Technology (ICSOT), Developments in Fixed and Floating Offshore Structures, 23-24 May 2012, Busan, South Korea

G.M. Katsaounis, D. Katsourinis, M.S. Samuelides, M. Founti, Jeom Kee Paik and Bong Ju Kim (2010). Computational Modeling of Interaction between Actions and Action Effects of FPSO Topside Structures Subject to Jet Fire. Proceedings of the 29th International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering (OMAE), Shanghai, China.

Zaraphonitis, G. & Samuelides, M.S. (2009). Behavior of ship structures in damage condition. 13th Congress of Intl. Maritime Assoc. of Mediterranean IMAM 2009, Istanbul, Turkey. Committee V.1: Damage Assessment after Accidental Events, in Proceedings of the 17th Ship and Offshore Structures Congress, edited by Chang Doo Jang & Suk Yoon Hong, Seoul, August 2009.

Zilakos I., Toulios M., Tan-Hoi N., Samuelides M.S. & Amdahl, J. (2009). Simulation of the response of double bottoms under grounding actions using Finite Elements, in Proceedings of MARSTRUCT 2009, Lisbon, Portugal.

Samuelides, M.S., Dimou, D, Incecik, A, O. & Tabri. K. (2008). Scenarios for the assessment of the collision behavior of ships, International Shipbuilding Progress, 55:1-2, 145-162.

Soares, C.G., Luis, R.M., Nikolov, P., Downed, J., Taczala, M., Modiga, Quesnel, T., Todean, C. & Samuelides, M. (2008). Benchmark study on the use of simplified structural codes to predict the ultimate strength of a damaged ship hull. International Shipbuilding Progress 55:1-2, 87-107.