Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης   
10 μήνες επιμήκυνσης του Ε/Σ ΦΙΛΙΑ

10 μήνες επιμήκυνσης του Ε/Σ ΦΙΛΙΑ σε 8 λεπτά βίντεο (λήψη από όλες τις πλευρές) Μετασκευή από την εταιρεία ANATEKO A.E στο ναυπηγείο Παπίλα.

Date
Category
Videos GR
Client Site
Tags